Om Oss

JenteSkills Fotballakademi

JenteSkills-akademi-200px-logo

Hva ønsker vi

Et ekstra fotball tilbud for jenter som har lyst til å trene mer, utvikling av ferdigheter, læring og økt kompetanse på ulike fotballrelaterte områder. Fotball aktiviteter kun for jenter, med treningssamlinger fra sesong slutt til sesong start.

Hvem er dette for

Alle jenter i alderen 2007 til 2014. Uavhengig av klubbtilhørighet. Videre deles de ulike aldersgruppene inn i treningsgrupper. Total kapasitet er 100 plasser. Plassene fylles opp etter første mann til mølla prinsippet. Dersom det blir fulltegnet, vil personer bli plassert på en venteliste.

Hvor holder vi til?

Det vil blir lagt opp til 18-22 treningssamlinger. Treningene vil bli gjennomført i Alvøen Idrettspark. Treningssamlingene vil gå over to dager og ha en varighet på ca 5 timer.
I forbindelse med de ulike samlingene vil det være ulike temaer som er i fokus. I tillegg vil det også komme besøk fra fotballspillere og fagpersoner.

Hvorfor ønsker vi dette

Vi ønsker å gi et fotballtilbud til alle ivrige fotballspillere som har lyst til å trene litt ekstra.
Da vi ser at et slikt tilbud mangler for jenter i vårt nærmiljø.

Facebook vår

Følg vår facebook og få alle nyheter